Chào mừng bạn đến thăm website của chúng tôi...
 
Sứ xuyên 35kV
1. Sứ xuyên
2. Cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Thiết bị điện Vạn Xuân
Đặc tính kỹ thuật
TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử Yêu cầu khách hàng Kết quả
1 Ngoại quan   TCVN 5196-93 Bề mặt nhẵn bóng, không khuyết tật Bề mặt nhẵn bóng, không khuyết tật
2 Chiều dài đường rò mm -nt- >=595 645
3 Thử sốc nhiệt 3 chu kỳ (►t = 70oC)   -nt- o hư hỏng Đạt
4 Độ bền điện áp tần số công nghiệp
  • Trạng thái khô
  • Trạng thái ướt
kV/1min
kV/1min
-nt- 80
60
Đạt
Đạt
5 Thử xung điện áp tiêu chuẩn 1,2/50µs
  • 15 xung dương
  • 15 xung âm
kV -nt- 130
130
Đạt
Đạt