Chào mừng bạn đến thăm website của chúng tôi...
 
Cầu dao liên động 10KV ngoài trời bệ rời
1.Cầu dao liên động 10KV ngoài trời bệ rời
2. Công ty TNHH Thiết bị điện Vạn Xuân
Đặc tính kỹ thuật
TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử Mức quy định Kết quả
1 Chiều dài đường rò mm TCVN 5767:1993 >=300 320
2 Độ tăng nhiệt tại điểm tiếp xúc oC -nt- <=55 18,9
3 Độ bền điện áp tần số công nghiệp
(lên xuống 3 lần)
kV -nt-    
3.1 Trạng thái khô
  • Pha - đất
  • Trên cùng một cực
  • Ống chì khô
kV -nt- 55
70
60
Đạt
Đạt
Đạt
3.2 Trạng thái ướt
  • Pha - đất
kV -nt- 45 Đạt