Chào mừng bạn đến thăm website của chúng tôi...
 
Cầu chì tự rơi SI 10KV
1. Cầu chì tự rơi SI 10KV
2. Công ty TNHH Thiết bị điện Vạn Xuân
Đặc tính kỹ thuật
TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử Mức quy định Kết quả
1 Chiều dài đường rò mm TCVN 5767:1993 >=700 704
2 Độ tăng nhiệt tại điểm tiếp xúc oC -nt- <=55 25,9
3 Độ bền điện áp tần số công nghiệp
(lên xuống 3 lần)
kV -nt-    
3.1 Trạng thái khô
  • Pha - đất
  • Trên cùng một cực
  • Ống chì khô
kV -nt- 95
130
105
Đạt
Đạt
Đạt
3.2 Trạng thái ướt
  • Pha - đất
kV -nt- 85 Đạt