Chào mừng bạn đến thăm website của chúng tôi...
 
Truyền tải an toàn liên tục hơn 32,4 tỷ kWh điện
(07/07/2008) - Sau khi đã bàn giao toàn bộ lưới điện 66 - 110 kV cho các công ty điện lực, Công ty hiện quản lý và vận hành: 597, 439 km đường dây truyền tải điện cao áp 500 kV, 2.919 km đường dây truyền tải điện 220 kV và 5 trạm biến áp 500 kV gồm Phú Lâm, Nhà Bè, Phú Mỹ, Tân Định, Di Linh có tổng số 32 máy biến áp với tổng dung lượng 5.156 MVA và 17 trạm biến áp 220 kV có tổng số 51 máy biến áp với tổng dung lượng 6.927 MVA.

Năm qua, Công ty Truyền tải điện 4 đã truyền tải an toàn liên tục hơn 32,4 tỷ kWh (chiếm khoảng 48% sản lượng điện của cả nước), cung ứng điện kịp thời cho các ngành kinh tế, an ninh, quốc phòng và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân 21 tỉnh, thành phố Nam bộ từ Lâm Đồng đến tỉnh cực Nam của tổ quốc là Cà Mau; vượt kế hoạch dự kiến đầu năm 8%, tăng hơn năm trước 12%. Tỷ lệ tổn thất điện năng cho quá trình truyền tải tổng sản lượng điện năng này giảm xuống chỉ còn 2,1%, thấp hơn chỉ tiêu quy định 0,5%, làm lợi cho quỹ công hàng chục tỷ đồng. Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc đó, Chính phủ đã tặng Công ty Truyền tải điện 4 Cờ thưởng dẫn đầu thi đua ngành Điện năm 2007.

Công ty Truyền tải điện 4 hiện là Công ty truyền tải điện lớn nhất trong 4 công ty truyền tải điện ở nước ta. Các hệ thống đường dây và trạm điện do Công ty Truyền tải điện 4 đảm nhận quản lý vận hành trải dài từ tỉnh cực Nam cao nguyên đến hầu khắp các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam bộ với địa hình phức tạp. Các kỹ sư, cán bộ, công nhân của Công ty đã không quản ngại gian khổ, thường xuyên bám sát các hệ thống đường dây và trạm điện, thực hiện nghiêm chỉnh quy trình công nghệ, quy tắc kỹ thuật vận hành; áp dụng có hiệu quả nhiều giải pháp trong công tác quản lý vận hành lưới điện an toàn liên tục và tiết kiệm điện năng trong quá trình truyền tải. Anh em đã tăng tần suất kiểm tra lưới điện ở những khu vực trọng điểm, tích cực lau sứ những đường dây đi qua khu vực nhiễm bẩn cao, chủ động kiểm tra những hiện tượng bất thường, đồng thời thực hiện tốt chương trình sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên.

Nhờ đó, Công ty không những đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ truyền tải điện với sản lượng cao nhất; đảm bảo các tuyến đường dây và trạm điện luôn sẵn sàng đáp ứng các phương thức huy động của điều độ phù hợp với nguồn điện, mà còn giảm vụ sự cố đường dây truyền tải điện và trạm điện xuống dưới mức cho phép rất nhiều. Hệ thống đường dây truyền tải điện siêu cao áp 500 kV không xảy ra sự cố vĩnh cửu, sự cố thoáng qua giảm 75%. Hệ thống đường dây điện 220 kV giảm 42% sự cố vĩnh cửu và 65% sự cố thoáng qua. Các trạm biến áp giảm 38% sự cố so với định mức cho phép. Việc xử lý các trường hợp nhà cửa, công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện quốc gia cũng đã được Công ty tập trung giải quyết kịp thời được 1.596 vụ, giảm được 92%, nhanh gấp nhiều lần so với chỉ tiêu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao.

Công ty còn thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật trong vận hành các trạm biến áp và những biện pháp hành chính trong sử dụng điện tại các nơi làm việc, vận động cán bộ, công nhân viên tiết kiệm điện trong sinh hoạt theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đem lại hiệu quả nhiều mặt. Riêng chỉ tiêu tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải của Công ty đã giảm xuống thấp hơn trước, tỷ lệ tổn thất cả năm chỉ còn 2,1%, thấp hơn kế hoạch cấp trên giao 0,5%; điện năng tự dùng tại các trạm biến áp đã giảm 1, 4 triệu kWh so với năm trước, làm lợi cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng. Công ty cũng đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí trong sản xuất, giảm được khá nhiều so với định mức khoán của EVN; Tổ chức quản lý tốt các tuyến cáp quang và phối hợp với Công ty Viễn thông Điện lực quản lý, vận hành tốt các trạm BTS tại các trạm truyền tải, không để xảy ra sự cố nào trên hệ thống do Công ty quản lý.

Công ty đã hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư xây dựng trong năm 2007, đồng thời tích cực tham gia nghiệm thu các công trình đường dây và trạm do các Ban A miền Nam, Ban A Thuỷ điện 6 quản lý để tăng năng lực hệ thống truyền tải điện, bao gồm trạm biến áp 500 kV Di Linh có dung lượng 450 MW, các tuyến đường dây 220 kV Nhà Bè -Ô Môn, Đại Ninh - Di Linh, Cà Mau - Rạch Giá, Cà Mau - Bạc Liêu, Hàm Thuận - Phan Thiết và các trạm biến áp 220 KV Phan Thiết, Cao Lãnh, Bến Tre. Công ty đã lắp đặt hệ thống sa thải nguồn khi sự cố đường dây 500 kV Nhà Bè - Phú Lâm; cải tạo sơ đồ Trạm 220 kV Phú Lâm; lắp đặt hệ thống camera quan sát các Trạm 500 kV Phú Mỹ, Tân Định và Nhà Bè... Đặc biệt, Công ty đã được EVN giao thực hiện bổ sung đầu tư xây dựng Dự án tăng cường công suất Trạm biến áp 220 kV Rạch Giá có tổng dung lượng 250 MVA, nhằm chống quá tải cấp bách cho lưới điện khu vực miền Tây Nam bộ. Dự án này đã hoàn thành vượt kế hoạch tiến độ, đảm bảo cung cấp điện an toàn cho khu vực với sản lượng cao hơn trước. Công ty cũng đã tích cực phối hợp cùng đơn vị tư vấn thiết kế trong công tác lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và tư vấn giám sát trong quá trình triển khai thi công công trình mở rộng ngăn lộ 110 kV trạm điện 220 kV Trà Nóc cho trạm Bình Thuỷ sẽ được nâng cấp, và đã hoàn tất toàn bộ khối lượng đạt yêu cầu kỹ thuật, đóng điện nghiệm thu ngày 23/12/2007, vượt tiến độ yêu cầu.

Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Thành Lân cho biết: Năm 2008, Công ty Truyền tải điện 4 đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện an toàn, đảm bảo cung cấp đủ điện cho 21 tỉnh, thành phố Nam bộ; sản xuất kinh doanh với chỉ tiêu cao hơn và hiệu quả tốt hơn năm 2007; tiếp tục thực hiện các giải pháp kỹ thuật và quản lý hữu hiệu để giảm sự cố xuống thấp hơn nữa, hoàn thành chỉ tiêu sản lượng điện truyền tải, chỉ tiêu tổn thất và tiếp tục vận hành an toàn thông tin viễn thông, đảm bảo an toàn lao động; thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng 29 công trình để nâng cao năng lực và chất lượng hệ thống truyền tải; tiếp tục triệt để tiết kiệm trong chỉ tiêu, giảm chi phí truyền tải thấp hơn từ 5% trở lên so với định mức khoán của EVN; tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty và Ngành.