Menu

Thông tin chi tiết sản phẩm: 

  

 

Ghíp nhôm 3 bulông đồng nhôm

A35

A50

A70

A95

A120

A150

A185

A 240

A300

Ghíp đồng nhôm ĐN 1 bulong

A16 - 70

A25 -95

A25 - 150

Ghíp đồng nhôm ĐN 2 bulong

A 16 - 70

A 25-95

A25 - 150

Ghíp đồng nhôm ĐN 3 bulong

A 16 -70

A25-95

A 25-150

A50-240

Có thể bạn quan tâmPhản hồi của bạn
0243. 862 3304