Menu

Thông tin chi tiết sản phẩm: 

  

Kết cấu:

1. Ruột dẫn đồng bện nhiều sợi (nén)

2. Màn chắn ruột dẫn

3. Cách điện XLPE

4. Màn chắn cách điện

5. Màn chắn kim loại

6. Có giáp bảo vệ bằng sợi nhôm hoặc thép

7. Vỏ ngoài PVC hoặc HDPE

* Cấp điện áp 3.6/6 (7.2)kVPhản hồi của bạn
0243. 862 3304